Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Konferencia Vedecká hračka v edukácii

OZ Vedecká hračka oslavuje v tomto roku 25. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti jeho zakladateľka a predsedníčka pani Ing. Beatka Puobišová v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici zorganizovali konferenciu pre pedagógov, študentov, odborníkov i verejnosť s názvom Vedecká hračka v edukácii. Cieľom konferencie bolo "priblížiť význam, spôsoby a možnosti uplatňovania hračiek a hrania v rozvoji vedeckého myslenia a vedeckých zručností žiakov, študentov, učiteľov a širokej verejnosti v rámci formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania." - ako uvádza sama autorka. Podstatnou časťou bola i výmena skúseností medzi účastníkmi.
 
Aj naša základná škola vďaka chemickému krúžku Kremík mala zastúpenie v bohatom programe konferencie. Vystúpili sme s príspevkom Polarizačný kaleidoskop formou workshopu a tiež prednášky. Počas workshopu naša žiačka Kristína Dovalová naučila návštevníkov, ako si zostrojiť jednoduchý polarizačný kaleidoskop. Návštevníci mali možnosť pozrieť si vzorky kryštálikov rôznych chemických látok v polarizovanom svetle v mikroskope. V prednáške sme podrobnejšie vysvetlili chemickú podstatu projektu, v ktorom sa zaoberáme kryštalizáciami a tiež prepojenie s fyzikou i umením. Predstavili sme náš nový nápad - polarizačný kaleidoskop s kryštálikami chemických látok. 
Viac s programu konferencie sa dozviete na stránke www.vedeckahracka.sk
 

Tohto podujatia sme sa mohli zúčastniť aj vďaka finančnej podpore