Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

Výnimočné školy - Nadácia ZSE

V školskom roku 2020/21 som získala pre našu školu a chemický krúžok Kremík Grant Nadácie ZSE s projektom CHEMICKÝ EXPERIMENT NAŽIVO I V OBRAZE v programe Výnimočné školy - výnimočný učiteľ.
Vďaka podpore Nadácie ZSE sme mohli pre našu školu zakúpiť tablety Galaxy Tab S6 Lite s príslušenstvom, zaplatiť dvojročné predplatné webhostingu našej stránke www.mladychemik.webnode.sk a zakúpiť počítač určený k spracovaniu materiálu a najmä úpravám videoexperimentov v profesionálnom programe, ktoré natáčam.
V rámci tohto projektu tvorím pre predmet chémia v ZŠ výučbový materiál pre vzdelávacie oblasti Látky a ich vlastnosti, Premeny látok, Zloženie látok a Významné chemické prvky a zlúčeniny. Tento komplexný materiál je zložený z videoexperimentov, prezentácií a pracovných listov k učivám, postupov pokusov a úloh určených k riešeniu pre žiakov a v neposlednom rade zahrňuje aj samotné práce žiakov vo forme foto a video dokumentácie ich experimentovania. 
 
Všetok spomenutý materiál, 60 rôznych tém je uverejnených na stránke 
 

"Webovú stránku www.vynimocneskoly.sk, ktorá je určená pre žiakov, učiteľov a rodičov, nám pomáhajú budovať aj výnimoční učitelia. Jednou z nich je aj Lucia Dovalová, ktorá učí chémiu a výtvarnú výchovu v ZŠ s MŠ Badín. Na webovú stránku prispieva nápadmi pre vedecké bádanie žiakov, ale aj chemickými experimentami spojenými s výtvarnou výchovou. Už čoskoro predstavíme nové videá, ktoré pripravuje. Ako vždy budú plné informácií a jednoduché na realizáciu aj v domácom prostredí.
 
(zdroj: FB Nadácie ZSE)