Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

NAŠE EXPERIMENTY

Povrchové napätie

Nie vždy sa tetno krásny experiment podarí. Nám tentokrát áno, z čoho sa tešíme.
Fľaštičku s olejom sa nám podarilo vložiť do studenej vody v kadičke bez toho, aby olej "vyplával".
Povrchové napätie na rozhraní dvoch kvapalín sa narušilo až pridaním saponátu a vtedy olej z malej flaštičky vyplával na povrch vody.