Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

8. ročník

Špeciálne komplexné úlohy, príklady, učivá zadávané počas dištančného vzdelávania, ale využiteľné aj počas bežnej výučby.

4. Významné chemické prvky a zlúčeniny

 

4.2. Názvoslovie a vlastnosti vybraných anorganických chemických zlúčenín

4.3. Neutralizačné a redoxné reakcie

 

5. Chemické výpočty