Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

8. ročník

Špeciálne úlohy, príklady, učivá zadávané počas dištančného vzdelávania.

(16.3.2020)  

(19.3.2020) 

(23.3.2020)

(26.3.2020)

(2.4.2020, odoslať do 15.4.2020)

(16.4.2020, odoslať do 22.4.2020) 

(23.4.2020, odoslať do 29.4.2020) 

(4.5.2020, odoslať do 11.5.2020) 

(11.5.2020, odoslať do 18.5.2020) 

(18.5.2020, odoslať do 25.5.2020) 

(25.5.2020, odoslať do 1.6.2020) 

(1.6.2020, odoslať do 8.6.2020) 

(8.6.2020, odoslať do 15.6.2020)