Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

9. ročník

Špeciálne úlohy, príklady, učivá zadávané počas dištančného vzdelávania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Dôkaz katalázy (experiment)