Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

9. ročník

Špeciálne úlohy, príklady, učivá zadávané počas dištančného vzdelávania.

 

 

 

  • Cukry + tajnička (prezentácia + tajnička)

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Bielkoviny + tajnička (prezentácia + tajnička)

 

 

 

  • Dôkaz katalázy (experiment)

 

  • ORGANICKÁ vs. ANORGANICKÁ ZLÚČENINA (experiment) 

 

  • Sublimácia KOFEÍNU (experiment)