Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

9. ročník

Špeciálne úlohy, príklady, učivá zadávané počas dištančného vzdelávania.

  • 1. ÚLOHA - tajnička Deriváty uhľovodíkov 

(17. a 19.3.2020, odoslať do 23.3.2020)

(24. a 26.3.2020, odoslať do 30.3.2020)

(31.3 a 2.4.2020, odoslať do 2.4.2020)

(2.4.2020, odoslať do 6.4.2020)

(7.4.2020, odoslať do 15.4.2020)

(16.4.2020, odoslať do 22.4.2020)

(23.4.2020, odovzdať do 30.4.2020)

(30.4.2020, odovzdať do 7.4.2020)

(7.5.2020, odovzdať do 13.5.2020)

(14.5.2020, odovzdať do 25.5.2020)

(26.5.2020)