Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

SÚŤAŽE, ktorých sme sa zúčastnili...

OLYMPIÁDA MLADÝCH VEDCOV IJSO 2022

Olympiáda mladých vedcov je súťaž, v ktorej sa hľadajú mladé vedecké talenty. Súťažiaci riešia v prvom celonárodnom kole domáci experiment, ktorý zahrňuje problematiku z chémie, fyziky aj biológie a potom online test s úlohami tiež zo spomenutých troch oblastí.
Tento rok sa tejto súťaže zúčastnilo 225 žiakov základných a stredných škôl. Bol medzi nimi aj náš žiak Jakub Janata z 8.B triedy, ktorý navštevuje náš chemický krúžok Kremík. Darilo sa mu naozaj výborne, veď obhájil perfektné 11. miesto.
Kubkovi srdečne gratulujeme a držíme palce v ďalšom vedeckom bádaní. 
 
 

57. ROČNÍK CHEMICKEJ OLYMPIÁDY, OKRESNÉ A KRAJSKÉ KOLO (2020/2021)

Aj v tomto školskom roku 2020/21 sa z dôvodu mimoriadnej situácie kvôli koronavírusu uskutočnilo školské aj okresné kolo chemickej olympiády dištančnou formou.
Na túto súťaž sa starostlivo od októbra pripravovali piati žiaci 9. ročníka. Naša príprava sa spočiatku realizovala v škole, no rýchlo sme museli prejsť k stretnutiam vo virtuálnom priestore. Každý pondelok v popoludňajších hodinách mimo vyučovania sme sa stretli v zložení Martin BaculákKarin BullováKarol KončokPaula Nátanová a Adam Sečkáš, aby sme spoločne riešili rôzne úlohy z chémie, opakovali si názvoslovie, výpočty, chemické zákonitosti a iné. Praktickú časť žiaci absolvovali v tomto období žiaľ len raz v našom laboratóriu v škole. 
Naša príprava však určite nebola márna, pretože podobne ako vlani, aj teraz sme bodovali.
Všetci piati spomenutí žiaci postúpili zo školského do okresného kola, v ktorom sa stali úspešnými riešiteľmi.
Paula Nátanová sa umiestnila na najkrajšom 1. mieste s najvyšším počtom podov zo všetkých 24 účastníkov okresného kola. Spolu s Martinom Baculákom boli úspešný aj v krajskom kole, kde Paula skončila opäť na 1. miesteMartin získal 9. miesto.
Ďakujem za usilovnosť, pravidelné stretnutia, doterajšiu skvelú spoluprácu a úspešnú reprezentáciu. 
Všetkým zo srdca gratulujem. 
 
  

56. ROČNÍK CHEMICKEJ OLYMPIÁDY, KRAJSKÉ KOLO (2019/2020)

Kristína Dovalová - 2.(3.) miesto 
 
Z dôvodu mimoriadnej situácie kvôli koronavírusu sa krajské kolo CHO uskutočnilo dištančnovu formou.

56. ROČNÍK CHEMICKEJ OLYMPIÁDY, OKRESNÉ KOLO (2019/2020)

Tak toto sa nestáva každý deň. Gratulujem mojej žiačke (i mojej dcére zároveň), zvládla to najlepšie ako sa len dalo - 1.miesto v CHO okresnom kole. Som nesmierne šťastná!!!
 
 
Z dôvodu mimoriadnej situácie kvôli koronavírusu sa krajské kolo CHO uskutočnilo dištančnovu formou.

OBJAVUJEME ČARO CHÉMIE 2.

Druhý ročník celoslovenskej chemickej súťaže, ktorej usporiadateľom je ZUCH, Objavujeme čaro chémie, bol pre nás opäť výzvou. A tak sme sa pustili do práce a pripravili experimenty, ktoré sme do súťaže prihlásili... a nie nadarmo :)
 

OBJAVUJEME ČARO CHÉMIE 

- celoslovenská súťaž pre mladých chemikov, v ktorej máme svojho víťaza ;)