Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

CHEMICKÉ PROJEKTY

Voda pre život

Prečo je dôležité dodržiavať pitný režim? Prečo nemôžeme piť destilovanú vodu? Čo obsahuje voda minerálna? ...

To všetko sa naučili moji žiaci ôsmeho ročníka, aby neskôr mohli vzdelávať mladších rovesníkov...

Urobme si plagát a naučme niečo nové o vode aj mladších spolužiakov... ôsmaci

Voda pre život