Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

CHEMICKÉ PROJEKTY

Voda pre život

Prečo je dôležité dodržiavať pitný režim? Prečo nemôžeme piť destilovanú vodu? Čo obsahuje voda minerálna? ...

Urobme si plagát a naučme niečo nové o vode aj mladších spolužiakov... ôsmaci

Voda pre život