Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

Modrotlačíme na chemickom krúžku

Aj vďaka Nadácii SPP a Grantovému programu AMAVET sa môžeme na našom chemickom krúžku Kremík venovať modrotlači a pripravovať zaujímavé darčeky, drobnosti z modrotlače.
Vyskúšali sme aj dvojfarebnú modrotlač.

Dvojfarebné modrotlače