Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Modrotlačíme na chemickom krúžku

Aj vďaka Nadácii SPP a Grantovému programu AMAVET sme sa mohli v roku 2019 venovať na našom chemickom krúžku Kremík modrotlači a pripravovať zaujímavé darčeky, drobnosti z modrotlače.

V roku 2020 sme vyskúšali aj dvojfarebnú modrotlač.

Materiál k modrotlači  v roku 2020 sme získali aj vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR.

 

Dvojfarebné modrotlače