Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

...

1 | 2 | 3 >>

Vianočný stromček v našom laboratóriu

Štýlový chemický modro-strieborný stromček pripravili žiaci deviateho ročníka v rámci laboratórneho cvičenia - príprava roztokov s rôznou koncentráciou. Takže modré banky obsahujú roztoky modrej skalice s rôznou koncentráciou a strieborné banky, to je dôkaz jednoduchých cukrov tollensovým činidlom.
No a mladí Kremíci želajú šťastné a veselé Vianoce ;)
 
Fotografiu nášho vianočného stromčeka máme uverejnenú v časopise Dnešná škola, ročník III., č.3., str.12