Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Farebné háďatká 

...takto sme si nazvali tento experiment s alginátom sodným vo vápenatej soli. 
 
Farebné "čosi" v roztoku však pripomínalo všeličo... ;) a fantázia detí pracovala na plné obrátky.
 
Vo vápenatej soli sa vodný roztok alginátu sodného premenil na nerozpustný gel alginátu sodnovápenatého. Keďže sme predtým alginát zafarbili potravinárskou farbou, háďatká boli farebné. Mladí chemici sa vyzabávali a príšerky nakoniec z roztoku vylovili.
 
Využitie alginátu v praxi je rozmanité a my sa už teraz tešíme na ďalší experiment ;)