Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Laboratórna príprava na katedre chémie UMB v Banskej bystrici

Síce máme labáčik, ale veľmi maličký. Ani náhodou sa ten náš nedá porovnať so skutočnými laboratóriami. A hoci sme už i v takých boli, kadžá nová návšteva chemických laboratórií na katedre chémie Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici v nás zanecháva hlboký dojem. Vidím to na deťoch, keď tam vstúpime, aké sú nadchnuté tými úžasnými priestormi, ktoré nám v škole tak chýbajú. Pani docentka Zuzka Melichová si tentokrát pre nás pripravila laboratórne cvičenie, ktoré si vyskúšali všetci traja zúčastnení žiaci a tiež žiarivú iskričkovú sopku :)

Ďakujeme za túto možnosť návštevy akademickej pôdy už v našom základoškolskom veku :)

Ako učiteľka chémie chcem veriť, že snáď raz sa tam i niekto z mojich žiakov vráti ako vysokoškolský študent chémie ;).