Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

CHEMICKÉ PROJEKTY

Potravinová pyramída

Na škole chystáme dni zdravia, ku ktorým patrí aj deň zdravej výživy. Pripravili sme s deviatakmi Grétkou, Kikou, Monikou a Matúšom aj takúto názornú ukážku - potravinovú pyramídu, aby sme spolužiakom pripomenuli, čo sa papať má a čo len tak pomenej ;)