Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Vedecký brloh Kryštalizácie a dotyk svetla v Piešťanoch

Vedecký brloh je podujatie populárno-vedeckého charakteru určené pre detské ale i dospelé publikum. Takéto podujatia sa konajú na dvoch miestach u nás na Slovensku, v Košiciach vo Výmenníkoch (boli sme tam v máji 2017) a v Elektrárni v Piešťanoch.

Piešťanskú elektráreň sme navštívili 18. novembra. 220 člennému publiku sme prezentovali náš projekt Kryštalizácie a dotyk svetla, na ktorom pracujeme na chemickom krúžku Kremík už dlhšiu dobu. Program otvorili dievčatá Kristínka, Lucka a Klárika pôvodnou piesňou Diamanty, v ktorej sa spieva o farebnom svete i slnečných lúčoch a preto sa veľmi hodila k našej téme. Potom sme deti previedli témou kryštalizácie cez fotografie i pomocou jednoduchých experimentov a ukážok rôznych látok, ktoré kryštalizujú - od kryštalizácie vody v podobe námrazy, snehovej vločky či zamŕzajúcej bubliny, kryštalizácie soli ako zasneženého stromčeka, octanu sodného - superkryštalizácie, kyseliny benzoovej - snežidielka až po kryštáliky striebra. Porozprávali sme, ako pripravujeme rôzne kryštáliky, čo s nimi ďalej robíme - geódy, kryštálikových ježkov, kryštálikové šperky a tiež ako ich "sfarbujeme" v polarizovanom svetle. Predstavili sme i náš originálny polarizačný kaleidoskop.

Hoci kryštalizácia je proces, ktorý vyžaduje čas a veľké kryštáliky sa podaria vypestovať až za niekoľko dní či týždňov, na Vedeckom brlohu si všetci v rámci experimentovania mohli vyskúšať kryštalizáciu niektorých látok naživo - striebra, vínneho kameňa i  kyseliny acetylsalicylovej .

Na pripravené vzorky kyseliny acetylsalicylovej sme sa pozreli cez improvizovaný polarizačný mikroskop. V polarizovanom svetle sa  priehľadné kryštáliky sfarbili farbami dúhy, čo vyvolalo opäť prekvapenie mnohých :)

Malé polarizačné kaleidoskopy, v ktorých je obraz zložených zo skutočných kryštálikov v polarizovanom svetle, boli rovnako vďačnou prácičkou pre všetkých.

A tak deti i dospelí odchádzali z nášho vedeckého brlohu nielen s novými poznatkami z oblasti kryštalizácie a polarizácie, ale aj s fľaštičkami - snežidielkami, kryštálikami striebra a vlastným farebným polarizačným kaleidoskopom.

Vynikajúcu prácu pri vedení experimentálnej časti tohto vedeckého brlohu odvieli naše žiačky Lucka Leštáková, Kristínka a Klárika Dovalové. Dievčatám veľmi ďakujem a verím, že nové skúsenosti a zážitky ich povzbudia i v našom ďalšom epxerimentovaní na chemickom krúžku Kremík.

Súčasťou vedeckého brlohu bola i výstava našich fotografií kryštálikov v polarizovanom svetle, ktorá v Piešťanoch v Elektrárni na nejaký čas ostane naďalej inštalovaná.

 

Viac fotografií z vedeckého brlohu Kryštalizácie a dotyk svetla  môžete nájsť na stránke elektrarnapiestany.sk

Vedecký brloh cez fotografie...

Foto: Martin Ričány, Martin Palkovič

1 | 2 | 3 | 4 >>