Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Modrotlač na RTVS

Mali sme v našom labáčiku milú návštevu - pani redaktorku J. Mesiarikovú z RTVS aj s parádnou kamerou. Prišla k nám spraviť reportáž o našej modrotlači, ktorú odvysielali v regionálnom štúdiu RTVS 30. apríla 2019. V ten deň sme boli v štúdiu  RTVS aj naživo porozprávať o tom, čomu sa venujeme.
Veľmi sa tešíme, že nás objavili a veríme, že reportáž poteší i poučí mnohých ;)
 

...

1 | 2 >>

V štúdiu RTVS Regína B. Bystrica