Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Héliové bublinkovanie

Prečo bublina, ktorú nafúkneme vdýchnutím vzduchu z našich pľúc, letí len chvíľočku a potom padá k zemi?

Čo sa stane, keď nafúkneme mydlovú bublinu héliom?

A prečo ju nenafúkneme vodíkom? Tiež je to predsa plyn... alebo kyslíkom...

Padlo veľa otázok a hľadali sme odpovede a popritom sme sa trochu aj zabávali...

... a dozvedeli sme sa, že oxid uhličitý nami vydychovaný je plyn ťažsí ako vzduch, a preto bubliny naplnené ním nelietajú.

Keby sme bubliny naplnili vodíkom, tie by síce lietali, ale ak by sme náhodou škrtli zápalkou, leteli by sme s nimi :O - vodík je totiž spolu s  kyslíkom  veľmi reaktívny a výbušný.

Hélium je plyn ľahký a inertný, teda nereaktívny a pre nás bezpečný. Bubliny naplnené héliom si letia k oblohe. Len ako ho do bublín dostať... aj na to sme prišli a bola z toho zábava.

Bublinové snehuliačiky, kolotoče, húsenice i čiapočky pre škriatkov naplnili naše laboratórium :D