Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Elektrolýza vody

Trochu chémie, trochu fyziky a máme milé procesuálne výtvarné dielko :).
Pritom je to len elektrolýza vody. Na anóde sa tvoria katióny H3O+ a na katóde anióny OH-. Ich prítomnosť dokážeme zmenou farby pH indikátora, čo sa dá krásne využiť práve v kreslení, teda v chemickom výtvarnom tvorení :). A keď použijeme indikátory, ktoré poskytujú širšie a rôzne farebné spektrum v závislosti od pH prostredia, je maľovanie pomocou elektródy ešte zaujímavejšie...