Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

oznamy

GUMENÉ CUKRÍČKY

               

VIANOČNÉ TRHY - pozvánka

OZNAMY

európska noc výskumníkov

Európskej noci výskumníkov sa zúčastníme s vedeckým stánkom 
 • ESC Banská Bystrica
 • 27.9.2019
 • od 9:00 do 21:00

výstava modrotlače

 • počas podujatia Sliačskej jesenné chuťovky 
 • 21. september 2019, Sliač. 

FARBENÉ DO MODRA


Súčasťou tejto výstavy sú i práce žiakov základnej školy v Badíne, ktoré vytvorili pod mojim vedením na chemickom a výtvarnom krúžku. Je mi potešením, že môžeme byť súčasťou reprezentácie modrotlače za hranicami Slovenska aj ako jediná základná škola, ktorá sa modrotlačou zaoberá ;).

Súčasťou tejto výstavy sú i naše modrotlače LUCIAr.t. a práce žiakov základnej školy v Badíne, ktoré vytvorili pod mojim vedením na chemickom a výtvarnom krúžku. Je mi potešením, že môžeme byť súčasťou reprezentácie modrotlače za hranicami Slovenska aj ako jediná základná škola, ktorá sa modrotlačou zaoberá ;).

Viac tu: https://farebneobrazy.webnode.sk/modrotlac/predvazdanie-modrotlace/farbene-do-modra-varsava/
Súčasťou tejto výstavy sú i naše modrotlače LUCIAr.t. a práce žiakov základnej školy v Badíne, ktoré vytvorili pod mojim vedením na chemickom a výtvarnom krúžku. Je mi potešením, že môžeme byť súčasťou reprezentácie modrotlače za hranicami Slovenska aj ako jediná základná škola, ktorá sa modrotlačou zaoberá ;).

Viac tu: https://farebneobrazy.webnode.sk/modrotlac/predvazdanie-modrotlace/farbene-do-modra-varsava/
Súčasťou tejto výstavy sú i naše modrotlače LUCIAr.t. a práce žiakov základnej školy v Badíne, ktoré vytvorili pod mojim vedením na chemickom a výtvarnom krúžku. Je mi potešením, že môžeme byť súčasťou reprezentácie modrotlače za hranicami Slovenska aj ako jediná základná škola, ktorá sa modrotlačou zaoberá ;).

Viac tu: https://farebneobrazy.webnode.sk/modrotlac/predvazdanie-modrotlace/farbene-do-modra-varsava/

 

Súčasťou tejto výstavy sú i naše modrotlače LUCIAr.t. a práce žiakov základnej školy v Badíne, ktoré vytvorili pod mojim vedením na chemickom a výtvarnom krúžku. Je mi potešením, že môžeme byť súčasťou reprezentácie modrotlače za hranicami Slovenska aj ako jediná základná škola, ktorá sa modrotlačou zaoberá ;).Viac tu: https://farebneobrazy.webnode.sk/modrotlac/predvazdanie-modrotlace/farbene-do-modra-varsava/

 

Súčasťou tejto výstavy sú i naše modrotlače LUCIAr.t. a práce žiakov základnej školy v Badíne, ktoré vytvorili pod mojim vedením na chemickom a výtvarnom krúžku. Je mi potešením, že môžeme byť súčasťou reprezentácie modrotlače za hranicami Slovenska aj ako jediná základná škola, ktorá sa modrotlačou zaoberá ;).Viac tu: https://farebneobrazy.webnode.sk/modrotlac/predvazdanie-modrotlace/farbene-do-modra-varsava/
Súčasťou tejto výstavy sú i naše modrotlače LUCIAr.t. a práce žiakov základnej školy v Badíne, ktoré vytvorili pod mojim vedením na chemickom a výtvarnom krúžku. Je mi potešením, že môžeme byť súčasťou reprezentácie modrotlače za hranicami Slovenska aj ako jediná základná škola, ktorá sa modrotlačou zaoberá ;).

Viac tu: https://farebneobrazy.webnode.sk/modrotlac/predvazdanie-modrotlace/farbene-do-modra-varsava/

VESELÁ Chémia

Rozhovor o našom mydielkovaní v rádiu Regína.

MIKRO a makro

Výstava mikro a makro sveta v Múzeu Pod čepicí v Hronove v Českej republike, ktorej súčasťou sú aj naše kryštáliky chemických látok v polarizovanom svetle.
 

Reportáž V rádiu Regína stred

25.4. nás navštívila milá pani redaktorka Janka Grajciarová z Rádia Regína Banská Bystrica, aby nahrala reportáž o našej modrotlači. Reportáže sa zúčastnili a na otázky pani redaktorky odpovedali niekoľkí moji žiačikovia - Jakub Lešták, Kristína Dovalová, Katarína Gajanová, Nikola Iliašová, Klárika Dovalová, Natálka Bucholcerová, Anetka Donovalová, Natálka Lapinová, Sandra Cimermanová, Emmka Šaušová, Sandrička Baculáková, Hanka Leštáková.

Reportáž odvysielali v sobotu 4. júna 2018 v Rádiu Regína Stred v relácii HALABALA medzi 8:00 a 9:00 hod.

Nahrávnku nájdete v archíve rádia Regína

Konferencia indícia učíme pre život 2018

Workshop Objavovanie nových tém v prírodných vedách, spájanie zdanlivo nespojiteľného...

Laboratórna príprava našich žiakov na Katedre chémie UMB

Síce máme labáčik, ale veľmi maličký. Ani náhodou sa ten náš nedá porovnať so skutočnými laboratóriami. A hoci sme už i v takých boli, každá nová návšteva chemických laboratórií na katedre chémie Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici v nás zanecháva hlboký dojem...

výstava kryštálikov v polarizovanom svetle v elektrárni pIEšťany

Naša zbierka 40 obrazov fotografií kryštálikov v polarizovanom svetle bude počas dvoch mesiacov - od 1. februára do 30.3. marca 2018 vystavená v priestoroch Elektrárne v Piešťanoch, ktorá je otvorená v utorok až v piatok v čase 8:00 - 12:00 a 14:00 - 17:00. Tešíme sa na vašu návštevu.

 

V rovnakom čase prebieha v Elektrárni aj interaktívna výstava Kaleidoskop vedeckých hračiek, ktorej súčasťou sú i naše polarizačné kaleidoskopy, ktoré sme o.z. Vedecká hračka zapožičali.

Mydielkovanie na katedre chémie

Veľmi si vážime túto príležitosť, že sme mohli prísť na pôdu vysokej školy (prírodovedecká fakulta UMB v Banskej Bystric) a predstaviť našu prácu, spôsob, akým sa už dlho venujeme príprave mydielok u nás na chemickom krúžku Kremík. Za pozvanie ďakujeme pani docentke Zuzke Melichovej.

 

Veľmi si vážime túto príležitosť, že sme mohli prísť na pôdu vysokej školy a predstaviť našu prácu, spôsob, akým sa už dlho venujeme príprave mydielok u nás na chemickom krúžku Kremík. Za túto možnosť, za pozvanie ďakujeme pani docentke Zuzke Melichovej.

Viac tu: https://mladychemik.webnode.sk/mydielkovanie/na-katedre-chemie-umb/

Textilná tvorba

Textilná tvorba je súťažná výstava neprofesionálnej tvorby s celoštátnou pôsobnosťou.

Tejto súťaže sa zúčastnila aj naša pani učiteľka chémie a výtvarnej výchovy Lucia Dovalová s kolekciou modrotlače a odbornou porotou bola navrhnutá na ocenenie, ktoré si prevezme na vernisáži výstavy.

Tejto súťaže sa zúčastnila aj naša pani učiteľka chémie a výtvarnej výchovy Lucia Dovalová s kolekciou modrotlače a odbornou porotou bola navrhnutá na ocenenie, ktoré si prevezme na vernisáži výstavy.

Viac tu: https://mladychemik.webnode.sk/chemicke-projekty/modrotlac/textilna-tvorba-sutaz/to súťaže sa zúčastnila aj naša pani učiteľka chémie a výtvarnej výchovy Lucia Dovalová s kolekciou modrotlače a odbornou porotou bola navrhnutá na ocenenie, ktoré si prevezme na vernisáži výstavy.

Viac tu: https://mladychemik.webnode.sk/chemicke-projekty/modrotlac/textilna-tvorba-sutaz/

interaktívna výstava vedeckej hračky -

V mene občianskeho združenia Vedecká hračka srdečne pozývame na interaktívnu výstavu pri príležitosti 200. výročia od udelenia prvého patentu na kaleidoskop. Výstava je inštalovaná vo vynovených priestoroch v najväčšom obchodnom centre vo Zvolene na 1. poschodí a je otvorená denne od 12:30 do 17:40 (iný čas možno dohodnúť). Autorkou námetu, realizátorkou a kurátorkou výstavy je Ing. Beata Puobišová, predsedníčka občianskeho združenia Vedecká hračka. Súčasťou výstavy kaleidoskopov je i náš výnimočný polarizačný kaleidoskop.

Viac informácií nájdete TU.

FESTIVAL VEDY a TECHNIKY AMAVET

20. októbra sme sa zúčastnili s našim tímom  krajského kola Festivalu vedy a techniky AMAVET 2017 v Banskej Bystrici  s projektom Prírodná kozmetika z našej záhrady, ktorý sme už prezentovali počas Európskej noci výskumníkov v ESC Banská Bystrica. Reprezentovali nás Kristína Dovalová a Nikola Iliašová zo 7. ročníka a veru úspešne - vybojovali si postup do celoslovenského finále do Bratislavy.

Európska noc výskumníkov 2017

Ani sme sa nenazdali a prešiel už rok od posledného 10. ročníka Noci výskumníkov. Vtedy sme sa prvý raz stali súčasťou tohoto podujatia s našim vedeckým stánkom Kryštalizácie a dotyk svetle.

Po pekných skúsenostiach s predošlým ročníkom sme sa rozhodli zapojiť sa opäť. Tentokrát pre širokú verejnosť pripravujeme stánok s názvom Prírodná kozmetika z našej školskej záhrady.

Stretneme sa v Banskej Bystrici v ESC, 29.9.2017.

Ani sme sa nenazdali a prešiel už rok od posledného 10. ročníka Noci výskumníkov. Vtedy sme sa prvý raz stali súčasťou tohoto podujatia s našim vedeckým stánkom Kryštalizácie a dotyk svetle.

Viac tu: https://mladychemik.webnode.sk/eko/europska-noc-vyskumnikov-2017/

Ani sme sa nenazdali a prešiel už rok od posledného 10. ročníka Noci výskumníkov. Vtedy sme sa prvý raz stali súčasťou tohoto podujatia s našim vedeckým stánkom Kryštalizácie a dotyk svetle.

Po pekných skúsenostiach s predošlým ročníkom sme sa rozhodli zapojiť sa opäť. Tentokrát pre širokú verejnosť pripravujeme stánok s názvom Prírodná kozmetika z našej školskej záhrady.Viac tu: https://mladychemik.webnode.sk/eko/europska-noc-vyskumnikov-2017/

Ani sme sa nenazdali a prešiel už rok od posledného 10. ročníka Noci výskumníkov. Vtedy sme sa prvý raz stali súčasťou tohoto podujatia s našim vedeckým stánkom Kryštalizácie a dotyk svetle.

Po pekných skúsenostiach s predošlým ročníkom sme sa rozhodli zapojiť sa opäť. Tentokrát pre širokú verejnosť pripravujeme stánok s názvom Prírodná kozmetika z našej školskej záhrady.Viac tu: https://mladychemik.webnode.sk/eko/europska-noc-vyskumnikov-2017/

Vedecký veľtrh 2017 Bratislava

Tohtoročný Vedecký veľtrh v Bratislave patril aj nám - vo vedeckom stánku Kryštalizácie a dotyk svetla sme predstavili vo štvrtok, 14. septembra 2017 prácu našich mladých chemikov - Kremíkov :)

Program veľtrhu

Výstava fotografií kvapiek vody

3. - 14. júl 2017, Radnica v Banskej Bystrici

Modré dedičstvo

S našimi modrotlačovými plátenkami sme sa stali súčasťou výstavy v Pohronskom múzeu v Novej Bani.

polarizačný kaleidoskop

V dnešnej dobe je vzácne stretnúť človeka, ktorý sa nechá inšpirovať vašim nápadom, privedie ho do dokonalosti a pomenuje vašim menom, hoci vôbec nemusí... Veľmi si to vážim, Michal Figura a tu je náš konečný výsledok - kaleidoskop, ktorý je aj polarizačný a nesie meno Dovalovej ... :)

Prezentácia projektu Kryštalizácie a dotyk svetla v košiciach

29.apríla budeme projekt Kryštalizácie a dotyk svetla prezentovať vo Výmenníkoch v Košiciach v rámci vedeckého brlohu.

Súčasťou podujatia bude aj výstava našich fotografií kryštálikov v polarizovanom svetle.

 

Chémia je krásna. A dá sa prepájať aj s geografiou

Článok o aktívnom využívaní medzipredmetových vzťahov, článok o nás a našej práci uverejnený na portály LEPŠIA GEOGRAFIA

DVa životy listu - papierový šperk

Výstava šperkov vytvorených z vlastnoručne pripraveného papiera - tvorcami papiera i šperkov sú Kremíci - mladí chemici a výtvarníci SZUŠ Zacharová z triedy pani učiteľky Lucie Dovalovej.

1. - 30.marec 2017 - priestory Obecného úradu v Badíne

3. - 17. apríl 2017 - priestory foyer Radnice v Banskej Bystrici

Objavujeme Čaro chémie 2.

Druhý ročník celoslovenskej chemickej súťaže, ktorej usporiadateľom je ZUCH, Objavujeme čaro chémie, bol pre nás opäť výzvou. A tak sme sa pustili do práce a pripravili experimenty, ktoré sme do súťaže prihlásili... a nie nadarmo :)
 
    

Kúzelná fyzika u nás v škole

20. januára 2017 k nám do školy zavítal Michal Figura s Kúzelnou fyzikou. Všetci sme so záujmom sledovali experimenty a predstavenie fyziky v tak trochu inom svetle :)
 

festival vedy a techniky amavet 2016

Na krajskom kole FVAT v Banskej Bystrici sme získali vďaka úspešnej reprezentácii Jakuba Leštáka a Natálie Kapustovej postup do celoslovenského finále...

Európska NOc výskumníkov

Tento rok sme sa stali súčasťou výročného desiateho ročníka festivalu vedy na Slovensku  – Európska Noc výskumníkov 2016, 30.9.2016 v Banskej Bystrici v ESC.
 
 

Vedecká show MICHAELa LONDESBOROUGHa

29.9.2016, Fakulta prírodných vied UMB. Tak ideme Kremíci :D
 
 

dotknuté svetlom II. v badíne

Výstavu DOTKNUTÉ  SVETLOM II., ktorá je ďalším pokračovaním nášho projektu umenie a veda na základnej škole v spolupráci so ZUŠ J. L. Bellu v Kremnici, sme sa rozhodli priniesť i k nám do Badína.
Výstavu máte možnosť si prezrieť až do konca spetembra.
 
      

27.7.2016, STREDA, o 11:00 - Rozhovor týždňa na rádiu LUMEN

Téma relácie je: Keď je chémia zábavná a krásna - rozhovor s učiteľkou chémie a výtvarnej výchovy v Badíne Luciou Dovalovou o projektoch a krúžku Kremik, vďaka ktorým sa deti učia mať chémiu rady.

pripravila: Jana Ondrejková

dotknuté svetlom II.

Pokračovanie projektu Veda a umenie na ZŠ - výstava v spolupráci so ZUŠ J.L.Bellu Kremnica

 

lieky ako ich nepoznáme

Článok o fotografiách liekov v polarizovanom svetle a všeličom inom v mesačníku e-Východ...
 
    

DOTKNUTÉ SVETLOM

a súčasne v priestoroch našej školy, ZŠ s MŠ, Tajovského 2, Badín
 

Exkurzia na katedre chémie FPV UMB v Banskej Bystrici

Pre žiakov z chemického krúžku Kremík sme pripravili návštevu Katedry chémie na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, kde nám RNDr. Zuzana Melichová, PhD. so svojimi študentmi ukázala chemické laboratóriá i pár zaujímavých chem. experimentov. Ekurzia sa konala 25.4.2016. Viac TU

Naša stránka mladychemik.webnode.sk je súčasťou stránky WikiEdu - školskej wiki encyklopédie v kategórii vyučovacie predmety, chémia.

Tešíme sa a veríme, že pomôžeme a inšpirujeme.

farebné liečivá - lieky v dotyku svetla

Výstava fotografií kryštálikov liekov v polarizovanom svetle - Europa shopping center, Banská Bystrica, 8. - 21. 2. 2016
 

objavujeme čaro chémie 

- celoslovenská súťaž pre mladých chemikov, v ktorej máme svojho víťaza ;)
 

dotknuté svetlom 

 - pokračovanie výstavy v Kremnici - od 25.1. do 27.2.2016

dotknuté svetlom

Naša výstava Dotknuté SVETLOM sa stala súčasťou Festivalu svetla 2015 v Banskej Bystrici. Hoci sme ju mali nainštalovanú trošku skôr (Festival svetla prebieha 11. -12. 12. 2015), krátky videozáznam z výstavy, vernisáže ako aj príprav na výstavu v podobe fotografií bude k nahliadnutiu v priestoroch Múzea SNP.

Mydielka a balzamy

Opäť sa môžete tento rok tešiť na naše voňavé mydielka a balzamy na pery, ktoré budeme ponúkať na Vianočných trhoch, 5. decembra v Badíne.

    

SVIEŤME SI NA CESTU NIE NA HVIEZDY

Medzinárodná fotografická súťaž, v ktorej žiačka Laura Petrovičová získala 2. miesto za svoju fotografiu kryštálikov v polarizovanom svetle.

KREMÍK

V školskom roku 2015/16 budeme opäť zábavne i poučne experimentovať na chemickom krúžku KREMÍK.

Vytvoríme dve skupiny 

 • starší kremíci - 7. ročník
 • mladší kremíci - 5. a 6. ročník

Stretnutia chemikov kremíkov budú v utorok od 13:30 do 15:00 - mladší kremíci 

a v piatok od 13:10 do 14:45 - starší kremíci.

Teším sa na naše experimentovanie ;)

Prezentácia projektov - 9.jún 2015

25.3.2015 - Deň vody u nás v škole

Podieľame sa na ňom aj my, chemici, našou malou jednoduchou úpravovňou vody

                             

MAREC 2015 - priPRavujeme šípkový olej a šípkové mydielka - darčeky pre mamičky

Šípkový olejček a šípkové mydielka začíname pripravovať už teraz, hoci deň matiek je až v máji. Mydielka potrebujú ale zrieť niekoľko týždňov. Spolu by ich malo byť 200ks - pre všetky mamky, staré a krstné mamky našich detí.

 Predvianočné rozprávkové trhy 

15. novembra sme na našej škole opäť pripravili predvianočné trhy ale tentokrát spojené s rozprávkovým svetom.

Aj chemici sa rozhodli znova zapojiť a pripraviť už tradičné darčeky - mydielka, ale tiež čosi nové, čo bude určite súvisieť s našou rozprávkou - Ľadové kráľovstvo ;)


Príspevky od rodičov za naše výrobky sme použili na nákup obalov na balzamy na pery - vajíčka a tiež esenciálnych olejov a surovín na prípravu ekokozmetiky.

4. - 5. novembra 2014 - Farebný svet

Tematický projekt našej školy "Farebný svet", ktorého sa zúčastnili aj chemici so svojím stanovišťom.
 
                                               

10.6.2014 - Prezentovanie školských projektov

14.2.2014

Projekt  "RECYKLÁTORKO" bol zaradený do IX. ročníka súťaže o najlepší environmentálny projekt, ktorej usporidateľom je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a organizátorom Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica.

Január 2014

Pripravujeme gumené cukríky do balíčkov pre budúcich prváčikov.

20.12.2013

Zúčastnili sme sa súťaže o najkrajšie vianočné mydlo.

16.12.2013

Mladí chemici sa zúčastnili vianočných trhov pripravovaných na našej ZŠ 16.decembra 2013 o 16:00hod.

V "chemickom" stánku ponúkli vlastnoručne pripravené cukríky, biomydielka a balzamy na pery.

Peniažky, ktorými ich rodičia podporili, využijú na nákup nových surovín a materiálu potrebného pre ich experimentovanie.

Zakúpili sme: 

 • malé šľahače na baterky - 8ks 
 • baterky do šľahačov - 16ks
 • plechové hrnčeky 10cm priemer - 10ks 
 • suroviny na prípravu cukríkov - cukor, želatína, potr.farbivá, arómy
 • suroviny na prípravu špirál-maskár
 • lepidlo Herkules 5kg
 • sitká 2ks