Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

oznamy

GUMENÉ CUKRÍČKY

               

VIANOČNÉ TRHY - pozvánka

OZNAMY

57. ROČNÍK CHEMICKEJ OLYMPIÁDY, OKRESNÉ KOLO (2020/2021)

Aj v tomto školskom roku 2020/21 sa z dôvodu mimoriadnej situácie kvôli koronavírusu uskutočnilo školské aj okresné kolo chemickej olympiády dištančnou formou.
Na túto súťaž sa starostlivo od októbra pripravovali piati žiaci 9. ročníka. Naša príprava sa spočiatku realizovala v škole, no rýchlo sme museli prejsť k stretnutiam vo virtuálnom priestore. Každý pondelok v popoludňajších hodinách mimo vyučovania sme sa stretli v zložení Martin Baculák, Karin Bullová, Karol Končok, Paula Nátanová a Adam Sečkáš, aby sme spoločne riešili rôzne úlohy z chémie, opakovali si názvoslovie, výpočty, chemické zákonitosti a iné. Praktickú časť žiaci absolvovali v tomto období žiaľ len raz v našom laboratóriu v škole. 
Naša príprava však určite nebola márna, pretože podobne ako vlani, aj teraz sme bodovali.
Všetci piati spomenutí žiaci postúpili zo školského do okresného kola, v ktorom sa stali úspešnými riešiteľmi.
Paula Nátanová sa umiestnila na najkrajšom 1. mieste s najvyšším počtom podov zo všetkých 24 účastníkov okresného kola.
Ďakujem za usilovnosť, pravidelné stretnutia, doterajšiu skvelú spoluprácu a úspešnú reprezentáciu. 
Všetkým zo srdca gratulujem. 
 
  

56. ROČNÍK CHEMICKEJ OLYMPIÁDY, KRajské KOLO (2019/2020)

Kristína Dovalová - 2.(3.) miesto 
 
Z dôvodu mimoriadnej situácie kvôli koronavírusu sa krajské kolo CHO uskutočnilo dištančnovu formou.

56. ročník Chemickej Olympiády, okresné kolo (2019/2020)

Tak toto sa nestáva každý deň. Gratulujem mojej žiačke (i mojej dcére zároveň), zvládla to najlepšie ako sa len dalo - 1.miesto v CHO okresnom kole. Som nesmierne šťastná!!!
 
 
Z dôvodu mimoriadnej situácie kvôli koronavírusu sa krajské kolo CHO uskutočnilo dištančnovu formou.

európska noc výskumníkov

Európskej noci výskumníkov sa zúčastníme s vedeckým stánkom 
 • ESC Banská Bystrica
 • 27.9.2019
 • od 9:00 do 21:00

výstava modrotlače

 • počas podujatia Sliačskej jesenné chuťovky 
 • 21. september 2019, Sliač. 

FARBENÉ DO MODRA


Súčasťou tejto výstavy sú i práce žiakov základnej školy v Badíne, ktoré vytvorili pod mojim vedením na chemickom a výtvarnom krúžku. Je mi potešením, že môžeme byť súčasťou reprezentácie modrotlače za hranicami Slovenska aj ako jediná základná škola, ktorá sa modrotlačou zaoberá ;).

Súčasťou tejto výstavy sú i naše modrotlače LUCIAr.t. a práce žiakov základnej školy v Badíne, ktoré vytvorili pod mojim vedením na chemickom a výtvarnom krúžku. Je mi potešením, že môžeme byť súčasťou reprezentácie modrotlače za hranicami Slovenska aj ako jediná základná škola, ktorá sa modrotlačou zaoberá ;).

Viac tu: https://farebneobrazy.webnode.sk/modrotlac/predvazdanie-modrotlace/farbene-do-modra-varsava/
Súčasťou tejto výstavy sú i naše modrotlače LUCIAr.t. a práce žiakov základnej školy v Badíne, ktoré vytvorili pod mojim vedením na chemickom a výtvarnom krúžku. Je mi potešením, že môžeme byť súčasťou reprezentácie modrotlače za hranicami Slovenska aj ako jediná základná škola, ktorá sa modrotlačou zaoberá ;).

Viac tu: https://farebneobrazy.webnode.sk/modrotlac/predvazdanie-modrotlace/farbene-do-modra-varsava/
Súčasťou tejto výstavy sú i naše modrotlače LUCIAr.t. a práce žiakov základnej školy v Badíne, ktoré vytvorili pod mojim vedením na chemickom a výtvarnom krúžku. Je mi potešením, že môžeme byť súčasťou reprezentácie modrotlače za hranicami Slovenska aj ako jediná základná škola, ktorá sa modrotlačou zaoberá ;).

Viac tu: https://farebneobrazy.webnode.sk/modrotlac/predvazdanie-modrotlace/farbene-do-modra-varsava/

 

Súčasťou tejto výstavy sú i naše modrotlače LUCIAr.t. a práce žiakov základnej školy v Badíne, ktoré vytvorili pod mojim vedením na chemickom a výtvarnom krúžku. Je mi potešením, že môžeme byť súčasťou reprezentácie modrotlače za hranicami Slovenska aj ako jediná základná škola, ktorá sa modrotlačou zaoberá ;).Viac tu: https://farebneobrazy.webnode.sk/modrotlac/predvazdanie-modrotlace/farbene-do-modra-varsava/

 

Súčasťou tejto výstavy sú i naše modrotlače LUCIAr.t. a práce žiakov základnej školy v Badíne, ktoré vytvorili pod mojim vedením na chemickom a výtvarnom krúžku. Je mi potešením, že môžeme byť súčasťou reprezentácie modrotlače za hranicami Slovenska aj ako jediná základná škola, ktorá sa modrotlačou zaoberá ;).Viac tu: https://farebneobrazy.webnode.sk/modrotlac/predvazdanie-modrotlace/farbene-do-modra-varsava/
Súčasťou tejto výstavy sú i naše modrotlače LUCIAr.t. a práce žiakov základnej školy v Badíne, ktoré vytvorili pod mojim vedením na chemickom a výtvarnom krúžku. Je mi potešením, že môžeme byť súčasťou reprezentácie modrotlače za hranicami Slovenska aj ako jediná základná škola, ktorá sa modrotlačou zaoberá ;).

Viac tu: https://farebneobrazy.webnode.sk/modrotlac/predvazdanie-modrotlace/farbene-do-modra-varsava/

VESELÁ Chémia

Rozhovor o našom mydielkovaní v rádiu Regína.

MIKRO a makro

Výstava mikro a makro sveta v Múzeu Pod čepicí v Hronove v Českej republike, ktorej súčasťou sú aj naše kryštáliky chemických látok v polarizovanom svetle.
 

Reportáž V rádiu Regína stred

25.4. nás navštívila milá pani redaktorka Janka Grajciarová z Rádia Regína Banská Bystrica, aby nahrala reportáž o našej modrotlači. Reportáže sa zúčastnili a na otázky pani redaktorky odpovedali niekoľkí moji žiačikovia - Jakub Lešták, Kristína Dovalová, Katarína Gajanová, Nikola Iliašová, Klárika Dovalová, Natálka Bucholcerová, Anetka Donovalová, Natálka Lapinová, Sandra Cimermanová, Emmka Šaušová, Sandrička Baculáková, Hanka Leštáková.

Reportáž odvysielali v sobotu 4. júna 2018 v Rádiu Regína Stred v relácii HALABALA medzi 8:00 a 9:00 hod.

Nahrávnku nájdete v archíve rádia Regína

Konferencia indícia učíme pre život 2018

Workshop Objavovanie nových tém v prírodných vedách, spájanie zdanlivo nespojiteľného...

Laboratórna príprava našich žiakov na Katedre chémie UMB

Síce máme labáčik, ale veľmi maličký. Ani náhodou sa ten náš nedá porovnať so skutočnými laboratóriami. A hoci sme už i v takých boli, každá nová návšteva chemických laboratórií na katedre chémie Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici v nás zanecháva hlboký dojem...

výstava kryštálikov v polarizovanom svetle v elektrárni pIEšťany

Naša zbierka 40 obrazov fotografií kryštálikov v polarizovanom svetle bude počas dvoch mesiacov - od 1. februára do 30.3. marca 2018 vystavená v priestoroch Elektrárne v Piešťanoch, ktorá je otvorená v utorok až v piatok v čase 8:00 - 12:00 a 14:00 - 17:00. Tešíme sa na vašu návštevu.

 

V rovnakom čase prebieha v Elektrárni aj interaktívna výstava Kaleidoskop vedeckých hračiek, ktorej súčasťou sú i naše polarizačné kaleidoskopy, ktoré sme o.z. Vedecká hračka zapožičali.

Mydielkovanie na katedre chémie

Veľmi si vážime túto príležitosť, že sme mohli prísť na pôdu vysokej školy (prírodovedecká fakulta UMB v Banskej Bystric) a predstaviť našu prácu, spôsob, akým sa už dlho venujeme príprave mydielok u nás na chemickom krúžku Kremík. Za pozvanie ďakujeme pani docentke Zuzke Melichovej.

 

Veľmi si vážime túto príležitosť, že sme mohli prísť na pôdu vysokej školy a predstaviť našu prácu, spôsob, akým sa už dlho venujeme príprave mydielok u nás na chemickom krúžku Kremík. Za túto možnosť, za pozvanie ďakujeme pani docentke Zuzke Melichovej.

Viac tu: https://mladychemik.webnode.sk/mydielkovanie/na-katedre-chemie-umb/

Textilná tvorba

Textilná tvorba je súťažná výstava neprofesionálnej tvorby s celoštátnou pôsobnosťou.

Tejto súťaže sa zúčastnila aj naša pani učiteľka chémie a výtvarnej výchovy Lucia Dovalová s kolekciou modrotlače a odbornou porotou bola navrhnutá na ocenenie, ktoré si prevezme na vernisáži výstavy.

Tejto súťaže sa zúčastnila aj naša pani učiteľka chémie a výtvarnej výchovy Lucia Dovalová s kolekciou modrotlače a odbornou porotou bola navrhnutá na ocenenie, ktoré si prevezme na vernisáži výstavy.

Viac tu: https://mladychemik.webnode.sk/chemicke-projekty/modrotlac/textilna-tvorba-sutaz/to súťaže sa zúčastnila aj naša pani učiteľka chémie a výtvarnej výchovy Lucia Dovalová s kolekciou modrotlače a odbornou porotou bola navrhnutá na ocenenie, ktoré si prevezme na vernisáži výstavy.

Viac tu: https://mladychemik.webnode.sk/chemicke-projekty/modrotlac/textilna-tvorba-sutaz/

interaktívna výstava vedeckej hračky -

V mene občianskeho združenia Vedecká hračka srdečne pozývame na interaktívnu výstavu pri príležitosti 200. výročia od udelenia prvého patentu na kaleidoskop. Výstava je inštalovaná vo vynovených priestoroch v najväčšom obchodnom centre vo Zvolene na 1. poschodí a je otvorená denne od 12:30 do 17:40 (iný čas možno dohodnúť). Autorkou námetu, realizátorkou a kurátorkou výstavy je Ing. Beata Puobišová, predsedníčka občianskeho združenia Vedecká hračka. Súčasťou výstavy kaleidoskopov je i náš výnimočný polarizačný kaleidoskop.

Viac informácií nájdete TU.

FESTIVAL VEDY a TECHNIKY AMAVET

20. októbra sme sa zúčastnili s našim tímom  krajského kola Festivalu vedy a techniky AMAVET 2017 v Banskej Bystrici  s projektom Prírodná kozmetika z našej záhrady, ktorý sme už prezentovali počas Európskej noci výskumníkov v ESC Banská Bystrica. Reprezentovali nás Kristína Dovalová a Nikola Iliašová zo 7. ročníka a veru úspešne - vybojovali si postup do celoslovenského finále do Bratislavy.

Európska noc výskumníkov 2017

Ani sme sa nenazdali a prešiel už rok od posledného 10. ročníka Noci výskumníkov. Vtedy sme sa prvý raz stali súčasťou tohoto podujatia s našim vedeckým stánkom Kryštalizácie a dotyk svetle.

Po pekných skúsenostiach s predošlým ročníkom sme sa rozhodli zapojiť sa opäť. Tentokrát pre širokú verejnosť pripravujeme stánok s názvom Prírodná kozmetika z našej školskej záhrady.

Stretneme sa v Banskej Bystrici v ESC, 29.9.2017.

Ani sme sa nenazdali a prešiel už rok od posledného 10. ročníka Noci výskumníkov. Vtedy sme sa prvý raz stali súčasťou tohoto podujatia s našim vedeckým stánkom Kryštalizácie a dotyk svetle.

Viac tu: https://mladychemik.webnode.sk/eko/europska-noc-vyskumnikov-2017/

Ani sme sa nenazdali a prešiel už rok od posledného 10. ročníka Noci výskumníkov. Vtedy sme sa prvý raz stali súčasťou tohoto podujatia s našim vedeckým stánkom Kryštalizácie a dotyk svetle.

Po pekných skúsenostiach s predošlým ročníkom sme sa rozhodli zapojiť sa opäť. Tentokrát pre širokú verejnosť pripravujeme stánok s názvom Prírodná kozmetika z našej školskej záhrady.Viac tu: https://mladychemik.webnode.sk/eko/europska-noc-vyskumnikov-2017/

Ani sme sa nenazdali a prešiel už rok od posledného 10. ročníka Noci výskumníkov. Vtedy sme sa prvý raz stali súčasťou tohoto podujatia s našim vedeckým stánkom Kryštalizácie a dotyk svetle.

Po pekných skúsenostiach s predošlým ročníkom sme sa rozhodli zapojiť sa opäť. Tentokrát pre širokú verejnosť pripravujeme stánok s názvom Prírodná kozmetika z našej školskej záhrady.Viac tu: https://mladychemik.webnode.sk/eko/europska-noc-vyskumnikov-2017/

Vedecký veľtrh 2017 Bratislava

Tohtoročný Vedecký veľtrh v Bratislave patril aj nám - vo vedeckom stánku Kryštalizácie a dotyk svetla sme predstavili vo štvrtok, 14. septembra 2017 prácu našich mladých chemikov - Kremíkov :)

Program veľtrhu

Výstava fotografií kvapiek vody

3. - 14. júl 2017, Radnica v Banskej Bystrici

Modré dedičstvo

S našimi modrotlačovými plátenkami sme sa stali súčasťou výstavy v Pohronskom múzeu v Novej Bani.

polarizačný kaleidoskop

V dnešnej dobe je vzácne stretnúť človeka, ktorý sa nechá inšpirovať vašim nápadom, privedie ho do dokonalosti a pomenuje vašim menom, hoci vôbec nemusí... Veľmi si to vážim, Michal Figura a tu je náš konečný výsledok - kaleidoskop, ktorý je aj polarizačný a nesie meno Dovalovej ... :)

Prezentácia projektu Kryštalizácie a dotyk svetla v košiciach

29.apríla budeme projekt Kryštalizácie a dotyk svetla prezentovať vo Výmenníkoch v Košiciach v rámci vedeckého brlohu.

Súčasťou podujatia bude aj výstava našich fotografií kryštálikov v polarizovanom svetle.

 

Chémia je krásna. A dá sa prepájať aj s geografiou

Článok o aktívnom využívaní medzipredmetových vzťahov, článok o nás a našej práci uverejnený na portály LEPŠIA GEOGRAFIA

DVa životy listu - papierový šperk

Výstava šperkov vytvorených z vlastnoručne pripraveného papiera - tvorcami papiera i šperkov sú Kremíci - mladí chemici a výtvarníci SZUŠ Zacharová z triedy pani učiteľky Lucie Dovalovej.

1. - 30.marec 2017 - priestory Obecného úradu v Badíne

3. - 17. apríl 2017 - priestory foyer Radnice v Banskej Bystrici

Objavujeme Čaro chémie 2.

Druhý ročník celoslovenskej chemickej súťaže, ktorej usporiadateľom je ZUCH, Objavujeme čaro chémie, bol pre nás opäť výzvou. A tak sme sa pustili do práce a pripravili experimenty, ktoré sme do súťaže prihlásili... a nie nadarmo :)
 
    

Kúzelná fyzika u nás v škole

20. januára 2017 k nám do školy zavítal Michal Figura s Kúzelnou fyzikou. Všetci sme so záujmom sledovali experimenty a predstavenie fyziky v tak trochu inom svetle :)
 

festival vedy a techniky amavet 2016

Na krajskom kole FVAT v Banskej Bystrici sme získali vďaka úspešnej reprezentácii Jakuba Leštáka a Natálie Kapustovej postup do celoslovenského finále...

Európska NOc výskumníkov

Tento rok sme sa stali súčasťou výročného desiateho ročníka festivalu vedy na Slovensku  – Európska Noc výskumníkov 2016, 30.9.2016 v Banskej Bystrici v ESC.
 
 

Vedecká show MICHAELa LONDESBOROUGHa

29.9.2016, Fakulta prírodných vied UMB. Tak ideme Kremíci :D
 
 

dotknuté svetlom II. v badíne

Výstavu DOTKNUTÉ  SVETLOM II., ktorá je ďalším pokračovaním nášho projektu umenie a veda na základnej škole v spolupráci so ZUŠ J. L. Bellu v Kremnici, sme sa rozhodli priniesť i k nám do Badína.
Výstavu máte možnosť si prezrieť až do konca spetembra.
 
      

27.7.2016, STREDA, o 11:00 - Rozhovor týždňa na rádiu LUMEN

Téma relácie je: Keď je chémia zábavná a krásna - rozhovor s učiteľkou chémie a výtvarnej výchovy v Badíne Luciou Dovalovou o projektoch a krúžku Kremik, vďaka ktorým sa deti učia mať chémiu rady.

pripravila: Jana Ondrejková

dotknuté svetlom II.

Pokračovanie projektu Veda a umenie na ZŠ - výstava v spolupráci so ZUŠ J.L.Bellu Kremnica

 

lieky ako ich nepoznáme

Článok o fotografiách liekov v polarizovanom svetle a všeličom inom v mesačníku e-Východ...
 
    

DOTKNUTÉ SVETLOM

a súčasne v priestoroch našej školy, ZŠ s MŠ, Tajovského 2, Badín
 

Exkurzia na katedre chémie FPV UMB v Banskej Bystrici

Pre žiakov z chemického krúžku Kremík sme pripravili návštevu Katedry chémie na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, kde nám RNDr. Zuzana Melichová, PhD. so svojimi študentmi ukázala chemické laboratóriá i pár zaujímavých chem. experimentov. Ekurzia sa konala 25.4.2016. Viac TU

Naša stránka mladychemik.webnode.sk je súčasťou stránky WikiEdu - školskej wiki encyklopédie v kategórii vyučovacie predmety, chémia.

Tešíme sa a veríme, že pomôžeme a inšpirujeme.

farebné liečivá - lieky v dotyku svetla

Výstava fotografií kryštálikov liekov v polarizovanom svetle - Europa shopping center, Banská Bystrica, 8. - 21. 2. 2016
 

objavujeme čaro chémie 

- celoslovenská súťaž pre mladých chemikov, v ktorej máme svojho víťaza ;)
 

dotknuté svetlom 

 - pokračovanie výstavy v Kremnici - od 25.1. do 27.2.2016

dotknuté svetlom

Naša výstava Dotknuté SVETLOM sa stala súčasťou Festivalu svetla 2015 v Banskej Bystrici. Hoci sme ju mali nainštalovanú trošku skôr (Festival svetla prebieha 11. -12. 12. 2015), krátky videozáznam z výstavy, vernisáže ako aj príprav na výstavu v podobe fotografií bude k nahliadnutiu v priestoroch Múzea SNP.

Mydielka a balzamy

Opäť sa môžete tento rok tešiť na naše voňavé mydielka a balzamy na pery, ktoré budeme ponúkať na Vianočných trhoch, 5. decembra v Badíne.

    

SVIEŤME SI NA CESTU NIE NA HVIEZDY

Medzinárodná fotografická súťaž, v ktorej žiačka Laura Petrovičová získala 2. miesto za svoju fotografiu kryštálikov v polarizovanom svetle.

KREMÍK

V školskom roku 2015/16 budeme opäť zábavne i poučne experimentovať na chemickom krúžku KREMÍK.

Vytvoríme dve skupiny 

 • starší kremíci - 7. ročník
 • mladší kremíci - 5. a 6. ročník

Stretnutia chemikov kremíkov budú v utorok od 13:30 do 15:00 - mladší kremíci 

a v piatok od 13:10 do 14:45 - starší kremíci.

Teším sa na naše experimentovanie ;)

Prezentácia projektov - 9.jún 2015

25.3.2015 - Deň vody u nás v škole

Podieľame sa na ňom aj my, chemici, našou malou jednoduchou úpravovňou vody

                             

MAREC 2015 - priPRavujeme šípkový olej a šípkové mydielka - darčeky pre mamičky

Šípkový olejček a šípkové mydielka začíname pripravovať už teraz, hoci deň matiek je až v máji. Mydielka potrebujú ale zrieť niekoľko týždňov. Spolu by ich malo byť 200ks - pre všetky mamky, staré a krstné mamky našich detí.

 Predvianočné rozprávkové trhy 

15. novembra sme na našej škole opäť pripravili predvianočné trhy ale tentokrát spojené s rozprávkovým svetom.

Aj chemici sa rozhodli znova zapojiť a pripraviť už tradičné darčeky - mydielka, ale tiež čosi nové, čo bude určite súvisieť s našou rozprávkou - Ľadové kráľovstvo ;)


Príspevky od rodičov za naše výrobky sme použili na nákup obalov na balzamy na pery - vajíčka a tiež esenciálnych olejov a surovín na prípravu ekokozmetiky.

4. - 5. novembra 2014 - Farebný svet

Tematický projekt našej školy "Farebný svet", ktorého sa zúčastnili aj chemici so svojím stanovišťom.
 
                                               

10.6.2014 - Prezentovanie školských projektov

14.2.2014

Projekt  "RECYKLÁTORKO" bol zaradený do IX. ročníka súťaže o najlepší environmentálny projekt, ktorej usporidateľom je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a organizátorom Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica.

Január 2014

Pripravujeme gumené cukríky do balíčkov pre budúcich prváčikov.

20.12.2013

Zúčastnili sme sa súťaže o najkrajšie vianočné mydlo.

16.12.2013

Mladí chemici sa zúčastnili vianočných trhov pripravovaných na našej ZŠ 16.decembra 2013 o 16:00hod.

V "chemickom" stánku ponúkli vlastnoručne pripravené cukríky, biomydielka a balzamy na pery.

Peniažky, ktorými ich rodičia podporili, využijú na nákup nových surovín a materiálu potrebného pre ich experimentovanie.

Zakúpili sme: 

 • malé šľahače na baterky - 8ks 
 • baterky do šľahačov - 16ks
 • plechové hrnčeky 10cm priemer - 10ks 
 • suroviny na prípravu cukríkov - cukor, želatína, potr.farbivá, arómy
 • suroviny na prípravu špirál-maskár
 • lepidlo Herkules 5kg
 • sitká 2ks