Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

chemická analýza vody

Naša jednoduchá cehmciká analýza vody pozostáva zo zisťovania prítomnosti niektorých chemických látok vo vzorkách vody. V skutočných laboratóriách sa takéto analýzy robia špeciálnymi metódami, s použitím rôznych analytov, ktoré my žiaľ k dispozícii nemáme. Preto naše možnosti boli trošku obmedzené. No i tak sa nám podarilo dokázať zlúčeniny chlóru v niektorých vzorkách vody, prítomnosť katiónu železa, sodíka a síranov, tiež určiť, ktorá voda je tvrdá a ktorá mäkká a odmerať pH vzoriek vody. Na základe zistených skutočností sme si vysvetlili, prečo je voda slaná, čo spôsobuje farbu i chuť vody, ktorá voda je vhodná na pitie a ktorá nie a tiež prečo na pranie i umývanie je vhodnejšia voda mäkká.

...