Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Domaľovanie detailu fotografie kryštálu v polarizovanom svetle

Spájať predmety zdanlivo nespojiteľné je veľmi zaujímavé. Neverili by ste, koľko podnetov pre výtvarnú výchovu môže ponúknuť aj chémia. A nemyslím tým len ilustračné obrázky chemických experimntov, aparatúr či laboratórnych pomôcok. V projekte kryštalizácie sme pripravené kryštály fotografovali pod polarizačným svetlom. Vznikli zaujímavé, farebné fotografie zachytávajúce samotné kryštáliky, ich detaily i rôzne štruktúry v nich. Takéto farebné fotografie položené na veľký biely papier môžu rozvíjať predstavivosť každého žiaka. Úlohou bolo obrázok dokresliť, domaľovať suchým pastelom, tušom alebo vodovými farbami, zachovať pritom farebnosť fotografie, teda snažiť sa o zachytenie rovnakého odtieňa, ale vyhrať sa so štruktúrou, ktorá mohla za hranicami fotografie pokračovať akokoľvek.
Naše fotografie sme poskytli a výtvarnému odboru ZUŠ J.L. Bellu v Kremnici a ich výtvarné práce - premaľby našich kryštálikov si môžete pozrieť TU