Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

CHEMICKÉ PROJEKTY

Skúmanie rôznych látok schopných tvoriť kryštály

Prvým krokom v experimentálnej časti nášho projektu bolo pripraviť nasýtené roztoky niekoľkých chemických látok, o ktorých sme vedeli, že sú schopné tvoriť kryštály. Nasýtené roztoky siedmich skúmaných látok sme naliali do kryštalizačných misiek a pozorovali kryštalizáciu. Kryštáliky niektorých látok sa začali vytvárať v priebehu pár minút. Na úplnú kryštalizáciu všetkých roztokov si budeme musieť pár dní počkať. Až potom uvidíme, aký tvar a veľkosť kryštálov jednotlivé látky poskytujú. Na základe toho sa rozhodneme, ktoré chemické látky budú najvhodnejšie pre ďalšie experimentovanie - prípravu geód a zázračných kryštálov.