Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

13. úloha - Striebro

Pamätáš si na experiment z chémie, v ktorom sa ti podarilo pripraviť kryštáliky čistého striebra?

Chemický dej prebieha podľa nasledovnej chemickej reakcie:

Cu  +  AgNO3  ->  Cu(NO3)2  +  Ag

Tento experiment si nemôžeš vyskúšať doma, preto si pozri video alebo fotografie z nášho chemického krúžku Kremík na pripomenutie.

Pokús sa odpovedať na otázky:

Pomôcka - Rad reaktivity kovov

Striebro 8.r

1. Chemickú reakciu vyrovnaj na chemickú rovnicu. Doplň oxidačné čísla všetkých prvkov. Napíš čiastkové deje oxidácie a redukcie.

Zvoľte súbor