Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

RAD REAKTIVITY KOVOV

Vlož kúsky kovov Cu, Zn, Fe, Mg  do zriedenej H2SOa pozoruj čo sa s nimi v kyseline deje...

 

Čo z pokusu vyplýva? ...

Intenzita tvorby bubliniek plynu je rôzna => reaktivita kovov je rôzna.

Podľa reaktivity môžeme zaradiť skúmané kovy do radu Mg (najreaktívnejší), Zn, Fe, Cu (nereagovala vôbec).

Keď rad doplníme o ďalšie kovy a vodík:

 

K Na Ca Mg Al Mn Zn Fe Co Ni Sn Pb   H   Cu Hg Ag Au Pt

 

=> vznikne Rad reaktivity kovov, v ktorom reaktivita kovov z ľava do prava klesá.

neušľachtilé kovy (naľavo od vodíka)
  • ľahko sa oxidujú – odovzdávajú e- (ox. číslo sa zvyšuje) a tvoria katióny
  • reagujú so zriedenými kyselinami a nahradia v nich vodík                                  
  • v prírode sa nachádzajú len v zlúčeninách
ušľachtilé kovy (napravo od vodíka)
  • neoxidujú sa, ale redukujú sa – prijímajú e-  (ox. číslo sa zmenšuje) a ich katióny tvoria čisté kovy 
  • nereagujú so zriedenou kyselinou – nenahradia vodík v kyseline
  • v prírode aj v nezlúčenom stave – striebro, zlato
Vlož kúsok kovu Fe do roztoku CuSO4
a kúsok kovu Cu do roztoku FeSO4
 
Pozoruj...

Fe reagovalo s CuSO4, pozoroval si vznik vrstvičky Cu na povrchu Fe klinčeka.

Cu s FeSO4 nereagovala.

Fe, ktoré sa nachádza v RRK vľavo, redukovalo/vytesnilo Cu, ktorá sa nachádza v RRK napravo z jej zlúčeniny

Cu, ktorá sa nachádza v RRK vpravo, nevytesnila Fe, ktoré sa nachádza v RRK naľavo z jeho zlúčeniny
 

Kovy nachádzajúce sa v RRK na ľavo sú schopné redukovať/vytesniť kovy (z ich zlúčenín) napravo od nich !!!

A preto je možné hlinenú lyžičku postriebriť, zlato potiahnuť vrstvou platiny, železný kľúč poniklovať....

 

preznetácia k stiahnutiu Rad reaktivity kovov.ppsx 

Projekt

Rad reaktivity kovov alebo Elektrochemický rad napätia kovov... pamätám si ho stále od zédešky tak ako nás ho učila naša pani učiteľka podľa "nezmyselnej" slovnej hračky.  Aj moji žiaci si sami mali za úlohu niečo svoje vymyslieť na "ľahšie" zapamätanie si... (hoci to učenie už dávno nie je také ako bývalo kedysi...)

 

Tá prvá hra slov je od mojej pani učiteľky, tá pôvodná 

 

A tie ďalšie - vybrala som tie najlepšie, resp. od žiakov, čo aspoň niečo napísali...