Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

Rad reaktivity kovov

Rad reaktivity kovov alebo Elektrochemický rad napätia kovov... pamätám si ho stále od zédešky tak ako nás ho učila naša pani učiteľka podľa "nezmyselnej" slovnej hračky.  Aj moji žiaci si sami mali za úlohu niečo svoje vymyslieť na "ľahšie" zapamätanie si... (hoci to učenie už dávno nie je také ako bývalo kedysi...)

Tá prvá hra slov je od mojej pani učiteľky, tá pôvodná 

A tie ďalšie - vybrala som tie najlepšie, resp. od žiakov, čo aspoň niečo napísali...