Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

...

Zachránené modrotlačové formy

Tieto modrotlačové formy sú zachránené z padláša jedného starého domu. Pre nás sú vzáce a predstavujú hodnotný predmet k ukážke modrotlače v minulosti. 

Tieto modrotlačové formy/pečiatky k modrotlači sme zachránili aj vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR.