Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

Modrotlačové pohľadnice pre priateľov našej školy

Pohľadnice z dvojfarebnej modrotlače prirpavené žiakmi chem. krúžku Kremík sme poslali v menej našej školy predstaviteľom obce, lekárom i rodičom s poďakovaním a pekným prianím k sviatkom a novému roku.

Pípravu pohľadníc z modrotlače pre priateľov našej školy sme mohli realizovať vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR