Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

Dielnička v Rimavskej Sobote

Táto dielnička modrotlače bola súčasťou našej výstavy v Rimavskej Sobote.
Účastníčky sa dozvedeli o hostórii modrotlače vo svete i na Slovensku. Tiež si vyskúšali sami modrotlačiť a pripravili si svoje vlastné modrotlačové drobnosti. Zároveň mohli nahliadnuť aj do našej modrotlače vďaka spomínanej výstave.

Dielničku modrotlače sme mohli realizovať vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR.