Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

Dielnička - Látky

Táto dielnička, bola svojim spôsobom výnimočná. Realizovaná počas pandémie za prísnych hygienických opatrení a keďže bolo fajn jesenné počasie, farbili sme vonku na zelenej trácičke. Veľmi krásne modrotlačové dielka vyšli spod ručičiek šikovných ženičiek ;)

Dielničku modrotlače sme mohli realizovať vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR.

...