Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

Maketu sme nadobudli vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR

  

  • Maketa Čigy

Čiga - tak sa nazýva drevená konštrukcia s kladkovým systémom na spúšťanie železného ráfu s plátnom potlačeným papom do kypy. Vďaka tejto maketke môžeme počas našich dielničiek lepšie vysvetliť spôsob farbenia plátna v Indigu. 

...