Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

riaditel@zsbadin.sk

dovalova.lucka@gmail.com

pripravujeme nasýtený roztok - Samko a Kubko

Predchádzajúci Spustiť prezentáciu Nasledujúci
pripravujeme nasýtený roztok - Samko a Kubko