Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

AMAVET klub č. 937

Kalendárnym rokov 2018 sa náš chemický krúžok Kremík stáva členom klubu AMAVET č. 937.

Preto aj veľká časť aktivít, ktoré organizujeme a podujatí, ktorých sa zúčastňujeme ako Kremíci, je aj súčasťou aktivít a podujatí klubu AMAVET 937 za náš chemicko-technický krúžok Kremík.

Zároveň naďalej existujeme pri ZŠ s MŠ Badín a tak reprezentujeme aj našu školu.

Všetky naše aktivity, expreimentálnu činnosť, projekty, prednášky, vzdelávania nájdete na stránke

www.mladychemik.webnode.sk.

 

Viac o organizácii AMAVET a jej aktivitách sa dočítate na stránke:

www.amavet.sk