Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

Problémy atmosféry

Možno trošku vtipne zobrazené problémy našej Zeme, ktoré sú našimi vážnymi problémami...stojí za to zamyslieť sa...

Takto to vidia moji siedmaci...

- kyslé dažde

- smog

- ozónová diera

- skleníkový efekt