Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com
  • Mydlo a tvrdosť vody

Hlavnou príčinou tvrdosti vody sú ióny Ca 2+ a Mg 2+. Mydlo obsahuje sodné alebo draselné soli vyšších mastných kyselín. Keď sa tvrdá voda zmieša s mydlom, vápenaté prípadne horečnaté ióny reagujú  s iónmi vyšších mastných kyselín v mydle a vytvára sa nerozpustná vločkovitá usadenina vápenatej (horečnatej) soli – „vápenaté mydlo“.  Mydlo v tvrdej vode preto nepení.

       

anión vyššej mastnej kyseliny    +   vápenatý katión            „vápenaté mydlo“            

2 R - COO-        +          Ca2+                   →         (R – COO)2Ca

 

Tvojou úlohou je overiť skutočnosť rozdielneho správania sa mydla v rôznych vzorkách vody a na základe zistení určiť, či je voda tvrdá alebo mäkká.

Pomôcky: 4 malé zaváracie poháriky s vrchnáčikom, lyžička, strúhadlo
Chemikálie: tuhé mydlo, tekuté mydlo,
voda 
  • destilovaná alebo demineralizovaná
  • z vodovodného kohútika
  • minerálna
  • slaná voda (1 lyžička kuchynskej soli rozpustená v destilovanej vode)
Postup:

1. Nastúhaj kúsok tuhého mydla (2 čajové lyžičky). 

2. Do každého zo štyroch malých pohárikov nalej do 1/3 inú vzorku vody (1. pohárik - destilovaná, 2. pohárik - z vodovodného kohútika, 3. pohárik - minerálna, 4. pohárik - slaná)

3. Do každého pohárika s vodou nasyp polku čajovej lyžičky nastrúhaného mydla.

4. Poháriky dobre uzavri a intenzívne cca 2-3 minúty pretrepávaj. 

5. Pozoruj vývoj peny (množstvo a veľkosť bubliniek) resp. zrazeniny v rôznych vzorkách vody a pozorovanie si zapíš.

6. Odpovedz na zadané otázky.

 

vzorky vody...

Otázky:

1. Ako a z čoho vzniká mydlo?

2. V tvojom pokuse si použil(a) tvrdé mydlo. Porozmýšľaj, či tuhé mydlo je sodná alebo draselná soľ vyššej mastnej kyseliny.

3 Ako si na to prišiel(a)?

4. Akú minerálku si použil(a)? Ktoré katióny obsahuje?

5. Čo tvorí destilovanú vodu? Obsahuje nejaké katióny?

6. Aké katióny sa nachádzajú v slanej vode?

7. Aké katióny by sa mohli nachádzať vo vode z vodovodného kohútika?

8. Opíš správanie sa mydla v 1. vzorke vody (destilovaná).

9. Opíš správanie sa mydla v 2. vzorke vody (z vodovodného kohútika).

10. Opíš správanie sa mydla v 3. vzorke vody (minerálna). 

11. Opíš správanie sa mydla v 4. vzorke vody (slaná).

12. Ktorá vzorka vody sa javila ako tvrdá a ktorá ako mäkká? Ždôvodni.