Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com
  • 4.úloha 

Pozorne si pozri videoprezentáciu a odpovedz prosím na otázky nižšie.

Cukry