Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

Videá žiakov 9. ročníka

 • Príprava videa - organická zlúčenina

1. Tvojou úlohou je nahrať krátke video o jednej už pre teba známej organickej zlúčenine z nasledovného zoznamu:

 • kyselina maslová
 • kyselina mravčia
 • kyselina octová
 • vinylchlorid
 • teflón
 • etanol
 • glycerol
 • acetón
2. Video musí obsahovať tieto informácie:
 • napísaný aj vyslovený chemický názov zlúčeniny 
 • napísaný aj vyslovený triviálny názov zlúčeniny 
 • napísaný štruktúrny vzorec zlúčeniny
 • zaradenie zlúčeniny medzi konkrétne deriváty uhľovodíkov (napr. kyselina šťavelová patrí medzi karboxylové kyseliny, kyslíkaté deriváty uhľovodíkov)
 • kde sa daná zlúčenina nachádza (napr. kyselina šťavelová v štiave, rebarbore...)
 • na čo sa daná zlúčenina používa, čo spôsobuje, prípadne ďalšie jej zaujívamé vlastnosti.


3. Video nech nie je dlhšie ako približne jedna minútka.

4. Skúste vaše hovorené slovo skombinovať so zábermi, ktoré znázorňujú to, o čom práve hovoríte (napr. keď hovoríš o mravcoch, bolo by fajn nejaké skutočne natočiť)

5. Sú rôzne aplikácie, cez ktorého ho môžete nahrávať a upravovať (napr. Film Maker  )