Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com
  • DENATURÁCIA BIELKOVÍN

Vrátime sa k denaturácii bielkovín, o ktorej si sa niečo dozvedel v predošlej lekcii BIELKOVINY.

K denaturácii dochádza účinkom tepla, chemikálií či žiarenia na bielkovinu.  

Ak je denaturácia nevratná,  bielkovina stráca svoju biologickú funkciu (z uvareného vajíčka sa viac nemôže vyliahnuť kuriatko), ale biologická hodnota jej ostáva (vajíčko je pre nás výživnou potravou).

Nevratná denaturácia sa často využíva pri príprave niektorých druhov jedla z potravín, ktoré obsahujú bielkoviny.

 

1. Navrhni vlastný postup, ako pripraviť chutnú denaturovanú bielkovinu, ktorej zostáva dostatočná biologická hodnota pre človeka.

2. Uveď, akú biologickú funkciu tieto bielkoviny stratili.

3. Prebehla denaturácia vratná alebo nevratná? Zdôvodni svoje tvrdenie.

4. Učinkom čoho presne sa ti podarilo bielkovinu zdenaturovať? Teplom, chemikáliou (uveď ktorou) či žiarením?

5. Denaturovanú bielkovinu priprav a postup aj výsledok zdokumentuj fotografiou alebo videom.

6. Popremýšľaj, prečo je nebezpečné pre človeka zvýšenie telesnej teploty nad určitú hranicu?