Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com
  • BIELKOVINY

Pozorne si pozri videoprezentáciu a odpovedz prosím na otázky nižšie. 

1. Vysvetli, prečo sú bielkoviny viacprvkové zlúčeniny a z ktorých prvkov sa skladajú?

2. Vysvetli, prečo je bielkovina makromolekulová látka?

3. Čo je základnou stavebnou jednotkou bielkovín?

4. Od čoho závisia rôzne vlastnosti a rôzne funkcie bielkovín?

5. Vymenuj funkcie bielkovín:

6. Z hľadiska zdroja bielkovín ich rozdeľujeme na:

7. Zrážanie bielkovín sa nazýva:

8. Vysvetli rozdiel medzi biologickou vlastnosťou/funkciou a biologickou hodnotou bielkoviny.

9. Uveď, čo vplýva na denaturáciu bielkovín.

10. Aký je rozdiel medzi vratnou a nevratnou denaturáciou bielkovín?

11. Pokús sa vysvetliť zázrak života – z vajíčka sa môžeš nasýtiť, ale môže z neho vzniknúť aj nový život...