Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com
  • Kyselina chlorovodíková

Kyselina chlorovodíková sa prirodzene vyskytuje v žalúdočnej šťave. Vytvára v žalúdku kyslé prostredie, ktoré napomáha tráveniu potravy a aktivuje tráviace enzýmy. Steny žalúdka sú pred leptavým účinkom tejto kyseliny chránené hlienom. Ak sa kyselina dostane do pažeráka alebo úst, ktoré nie sú chránené pred jej účinkom, pociťujeme to ako pálenie, tzv. pálenie záhy.

Antacidum je farmaceutický prípravok, ktorý neutralizuje žalúdočnú kyselinu a potláča pálenie záhy. Z chemického hľadiska je antacidum slabou zásadou. Pomenovanie antacidum pochádza z gréčtiny: anti = proti a acidum = kyselina.

 

Otázky:

1. Ako sa nazýva reakcia kyseliny so zásadou?

2. Čo je produktom takejto reakcie?

3. Doplň nasledovné reakcie kyseliny chlorovodíkovej a príslušnej zásady a vyrovnaj ich na chemické rovnice:

  • HCl + Al(OH)3      →            +                                                   1.reakcia
  • HCl + Mg(OH)2    →             +                                                  2.reakcia
  • HCl + NaHCO3     →             +               + CO2                               3.reakcia
  • HCl + CaCO3        →             +               + CO2                             4.reakcia

4. Pomenuj chemické zlúčeniny: Al(OH)3, Mg(OH)2, NaHCO3, CaCO3

5. Pomenuj všetky vzniknuté produkty 1., 2., 3. a 4. reakcie.

6. Ako sa zmení pH po reakcii kyseliny so zásadou?

7. Akú hodnotu pH majú žalúdočné šťavy v našom žalúdku?

8. Aké antacidá môžeme dostať v našich lekárňach?

9. Zisti zloženie antacíd. Ktoré účinné látky na neutralizáciu kyseliny obsahujú?

10. Látkové množstvo kyseliny chlorovodíkovej v žalúdočných šťavách je 0,0025 mol. Koľko gramov čistej kyseliny chlorovodíkovej žalúdočné šťavy obsahujú?