Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com
  • 2. úloha 
  • Látkové množstvo n

 

Opakovanie 

Periodická tabuľka prvkov

Vzorový príklad na výpočet látkového množstva n zlúčeniny.

Vypočítaj látkové množstvo n síranu meďnatého CuSO4, ktorého hmotnosť je 58,4g

n(CuSO4) = ?, n = m / M

M(Cu) = 63,55g/mol

M(S) = 32,07g/mol

M(O) = 16g/mol

M(CuSO4) = M(Cu)+M(S)+4.M(O) = 63,55 + 32,07 + 4.16 = 159,62g/mol

n = m / M = 58,4 / 159,62 = 0,37 mol

Látkové množstvo 58,4g síranu meďnatého je 0,37 molu.

 

Vzorový príklad na výpočet hmotnosti m zlúčeniny.

Vypočítaj hmotnosť m síranu meďnatého CuSO4, ktorého látkové množstvo je 0,5mol.

m(CuSO4) = ?, m = n.M

M(Cu) = 63,55g/mol

M(S) = 32,07g/mol

M(O) = 16g/mol

M(CuSO4) = M(Cu)+M(S)+4.M(O) = 63,55 + 32,07 + 4.16 = 159,62g/mol

m = n.M = 0,5. 159,62 = 79,81 g

Hmotnosť 0,5molu síranu meďnatého je 79,81 g.

 

Príklady na výpočet látkového množsva