Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com
  • 1. úloha 

  • Molárna hmotnosť M

 Opakovanie  

Periodická tabuľka prvkov

 

Vzorový príklad na výpočet molárnej hmotnosti zlúčeniny:

Vypočítaj molárnu hmotnosť M síranu meďnatého CuSO4.

M(CuSO4) = ?

M(Cu) = 63,55g/mol

M(S) = 32,07g/mol

M(O) = 16g/mol

M(CuSO4) = M(Cu)+M(S)+4.M(O)

M(CuSO4) = 63,55 + 32,07 + 4.16 = 159,62g/mol

Molárna hmotnosť síranu meďnatého je 159,62g/mol.

Príklady na výpočet molárnej hmotnosti