Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

Vodík a kyslík

Pozri si pozorne videoexperimenty a vyrieš zadané otázky/úlohy:

POPREMÝŠĽAJ, VYHĽADAJ, ZISTI a POPÍŠ...

 1. Ktorý plyn vznikal v banke?
 2. Aká vlastnosť kyslíka spôsobila, že špajdľa sa rozhorela?
 3. Kde všade sa táto vlastnosť kyslíka využíva?
 4. Vyhľadaj chemický názov zlúčeniny s chemickým vzorcom KI, pomenuj chemické prvky, ktoré obsahuje a urči o akú molekulu ide.
 5. Vyhľadaj kyslík v PSP a vypíš známe informácie, ktoré môžeš o atóme kyslíka z PSP určiť (Z, počet e- a p+, číslo skupiny a periódy, počet el. vrstiev a počet e- na poslednej vrstve)
 6. Nakresli model atómu kyslíka.

POPREMÝŠĽAJ, VYHĽADAJ, ZISTI a POPÍŠ...

 1. Čím boli naplnené mydlové bubliny v experimente?
 2. Aká vlastnosť vodíka bola vo videu ukázaná?
 3. Je možné niekde túto vlastnosť vodíka využiť? Ak áno, kde?
 4. Vyhľadaj chemický vzorec kyseliny sírovej, pomenuj chemické prvky, ktoré obsahuje a urči o akú molekulu ide.
 5. Vyhľadaj vodík v PSP a vypíš známe informácie, ktoré môžeš o atóme vodíka z PSP určiť (Z, počet e- a p+, číslo skupiny a periódy, počet el. vrstiev a počet e- na poslednej vrstve)
 6. Nakresli model atómu vodíka.