Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

Atóm

Powerpoint prezentácia na tému ATÓM
 
 
 

Animácia výstavby atómu pre PC

Animácia výstavby atómu - pre mobilné zariadenia

 

Periodická sústava prvkov - online