Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

15.úloha - Vplyv veľkosti povrchu tuhého reaktantu na rýchlosť chemickej reakcie

Faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť chemickej reakcie:

K vysvetleniu vplyvu veľkosti povrchu tuhého reaktantu na rýchlosť chemickej reakcie opäť použijeme chemickú reakciu octu s vajíčkovou škrupinkou.

CaCO3  +  2 CH3COOH   ->  (CH3COO)2Ca  +  CO2  +  H2O

Alebo v podobe guličkového modelu:

Pozri si pozorne video.

Vysvetlenie:

Tuhým reaktantom je vajíčková škrupinka.

Použijeme dve vajíčkové škrupinky rovnakej veľkosti. Prvá je rozdrvená na drobné kúsky, preto má oveľa väčší povrch ako druhá celistvá. Väčší povrch znamená viac častíc reaktantov, ktoré sa môžu stretnúť/zraziť sa s druhým reaktantom.

Rozdrvená vajíčková škrupinka v prvom pohári reaguje viditeľne rýchlejšie. Tvorba bubliniek plynu je intenzívnejšia.

V druhom pohári, kde je celý kúsok škrupinky, trvá dlhšie, kým sa začnú tvoriť bublinky a teda prebiehať reakcia.

Z pozorovania rýchlosti reakcie a intenzity tvorby bubliniek plynu vyplýva, že reakcia je rýchlejšia tam, kde je povrch tuhého reaktantu (v tomto prípade vajíčkovej škrupinky) väčší.

Zapamätaj si:

Rýchlosť chemickej reakcie je tým väčšia, čím má tuhý reaktant väčší povrch  – na povrchu je viac častíc, a preto dochádza za určitý čas k väčšiemu počtu zrážok !!!

 

Vyskúšaj si experiment z videa a odpovedz na nasledovné otázky:

 

Veľkosť povrchu tuhého reaktantu

Zvoľte súbor