Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

Rýchlosť chemických reakcií 1.

Pozorne si pozri videoprezentáciu a odpovedz prosím na otázky nižšie. 

POPREMÝŠĽAJ, VYHĽADAJ, ZISTI a POPÍŠ...

1. Akým spôsobom zistíš, či je chemická reakcia pomalá alebo rýchla?

2. Čo konkrétne pozoruješ, keď pozoruješ rýchlosť chemickej reakcie?

3. Čo je to rýchlosť chemickej reakcie?

4. Hrdzavenie železa je relatívne pomalá chemická reakcia? Je možné ju nejakým spôsobom urýchliť?

5. Vymenuj pomalé chemické reakcie:

6. Pôsobenie kyslých dažďov je pomalá chemická reakcia. Na čo všetko pôsobia a ako?

7. Čo je riešením pomalej chemickej reakcie rozkladu plastov?

8. Vymenuj rýchle chemické reakcie:

9. V ktorom prípade je plesnivenie potravín žiadúce?

10. Chemické reakcie v ľudskom tele sú relatívne rýchle. Vysvetli prečo?

11. Prečo je dôležité ovplyvňovať rýchlosť chemických reakcií?

12. Akým spôsobom spomalíš kazenie potravín?

13. Veľkým problémom kovových konštrukcií je hrdzavenie. Môžeme hrdzavenie nejakým spôsobom spomaliť?

14. Kde sa využíva urýchľovanie chemických reakcií?