Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

Kryštalizácia

V predošlej úlohe si si prakticky vyskúšal(a) kryštalizáciu. Prišiel(a) si na to, čo môžeš kryštalizáciou oddeliť, pozoroval(a) si vznik kryštálikov soli. 

Teraz sa dozvieš niečo z teórie. Pozorne si pozri a vypočuj videoprezentáciu "KRYŠTALIZÁCIA" a odpovedz prosím na otázky nižšie.

 

Nižšie tiež nájdeš postup k ďalšiemu experimentu, ktorý nadväzuje na ten predošlý - kryštalizácia soli.

POPREMÝŠĽAJ, VYHĽADAJ, ZISTI a POPÍŠ...

1. Aké podmienky musí spĺňa chemická látka, ktorú môžeme oddeliť zo zmesi kryštalizáciou?

2. Prečo musíš vytvoriť nasýtený roztok, ak chceš oddeliť látku schopnú kryštalizovať od rozpúšťadla, v ktorom je rozpustená?

3. Ako vytvoríš nasýtený roztok?

4. Kryštalizácia je metóda oddeľovania zložiek (vyber správnu odpoveď) rovnorodej/rôznorodej zmesi.

5. Keď odparíš rozpúšťadlo voľne na vzduchu, vzniknú kryštáliky, ktoré sú malé/veľké (vyber správnu odpoveď)

6. Vysvetli vlastnými slovami, čo sa deje počas kryštalizácie s látkou, ktorá kryštalizuje.

7. Ako sa volá laboratórne sklo špeciálne používané pri kryštalizácii?

8. Prečo je dobré pri rýchlej kryštalizácii použiť kužeľovú banku?

9. Kde v bežnom živote môžeš kryštalizáciu pozorovať alebo používať?

10. Opíš, ako prebieha kryštalizácia, ktorú si spomenul v otázke č.9.

11. Myslíš si, že chémia je neoddeliteľnou súčasťou nášho života? Zdôvodni svoju odpoveď.

Domáci experiment: Pestovanie kryštálika kuchynskej soli

Experimentovaním v predošlej úlohe si kryštalizáciou získal kryštáliky soli. Vyber z nich ten najväčší a pokús sa ho vypestovať ešte na väčší kryštálik. Vyžaduje to veľa trpezlivosti.

Pomôcky: 2 poháriky, lyžička, sitko, vata alebo papierová servítka, rýchlovarná kanvica, papier biely a čierny
Chemikálie: voda, kuchynská soľ, kryštálik soli z predošlého pokusu
Postup: 1. Do rýchlovarnej kanvice daj zovrieť približne 100ml vody.
2. Vriacu vodu opatrne nalej do tretiny pohárika

3. Do horúcej vody v poháriku postupne po malých dávkach pridávaj soľ a neustále miešaj lyžičkou, až kým sa soľ vo vode neprestane rozpúšťať. 
3. Pridávanie soli do vody ukonči vtedy, keď na dne kadičky ostane nerozpustené malé množstvo soli. Vznikne nasýtený roztok.
4. Pohár s pripraveným roztokom opatrne zober utierkou alebo rukavicou tak, aby si sa nepopálil a prefiltruj cez sitko, v ktorom je vata, alebo papierová vreckovka zložená do štvorčeka do nového čistého pohárika. Na sitku sa zachytí prebytočná soľ a ty získaš čistý nasýtený roztok.
5. Do pohárika s čistým nasýteným roztokom opatrne vlož tvoj veľký kryštálik, ktorý sa stane novým zárodkom ďalšej kryštalizácie.
6. Pohárik s roztokom a kryštálikom opatrne prekry papierom, aby do neho nepadal prach a aby sa papier nenamočil.
7. Pozoruj, ako kryštálik rastie, ale veľmi ho nevyrušuj.


Ak sa okolo kryštálika vytvorí veľa malých nových kryštálikov, tvoj kryštálik vyber, jemne očisti a priprav rovnakým spôsobom nový nasýtený roztok, do ktorého opäť vložíš tvoj kryštálik.
Ak sa ti zdá, že kryštálik prestal rásť, priprav nový nasýtený roztok a prelož ho do neho.
Takto to môžeš opakovať niekoľkokrát a počas niekoľkých týždňov.
Budem rada, ak sa mi pochváliš tvojim vypestovaným kryštálikom soli.

Aj ja sa pokúšam pestovať kryštálik. Za týždeň mi narástol zo 4 milimetrov na 7 mm. Ale som trpezlivá a pravidelne, každý druhý deň, vymieňam nasýtený roztok, aby kryštálik pekne rástol ;)

                   Pôvodný kryštálik                                                        Kryštálik po týždni pestovania