Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

Výstražné piktogramy

Výstražný piktogram je grafické označenie nebezpečných fyzikálnych vlastností a nebezpečných vlastností látky alebo zmesi. Výstražný piktogram upozorňuje na nebezpečenstvo alebo ohrozenie ľudského zdravia a životného prostredia.

Tvojou úlohou je:

  1. Poobzeraj sa po domácnosti a nájdi doma 2 rôzne prípravky, prostriedky (napr. čistiace, kozmetické, ochranné, v kuchyni, kúpelni, garáži, záhrade...), ktoré sú označené niektorou z výstražných značiek (o ktorých sme si rozprávali na chémii, najlepšie každá s iným piktogramom).
  2. Uveď názov prípravu a odfotografuj výstražný piktogram na jeho obale.
  3. Opíš, čo uvedený výstražný piktogram značí.
  4. Popremýšľaj a uveď ako môžeš chrániť seba alebo okolie pred nebezpečným vplyvom vybraného prostriedku.

... čo všetko našli žiaci v domácnosti...