Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Prezentácia projektu "Zahrajme sa spolu"

Žiačka Lucka mala pripravený stánok s eko-plastelínou, prstovými farbami a kriedami - materiálom vyrobeným na našom chemickom krúžku, ktorý sme postupne počas školského roka nosili do našej miestnej materskej škôlky. Nie len detičky v MŠ sa potešili novým tvorivým materiálom. I dnes sa poniektoré nevedeli odtrhnúť od voňavej hmoty prstových farieb či plastelíny a farebnými kriedami pokreslili betónové dlaždice. Rodičia tých mladších mohli spokojne nechať v našom stánku a absolvovať konzultácie u svojich triednych učiteľov.