Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

CHEMICKÉ PROJEKTY

Kriedy

Modelárska sadra, farba (temperová alebo iná), voda - úplne bežné a dostupné suroviny, z ktorých možno pripraviť vďačnú zábavu pre deti - farebné kriedy. Sú tvrdšie, ako tie "kupenské" a na tabuľu sa s nimi ťažko kreslí, ale na chodník to ide super. Moji mladí chemici sa už tešia, kedy pôjdeme kriedy odniesť deťúrencom do škôlky. A ako sa budú tie tešiť? Verím, že sa im budú páčiť a spoločne namaľujeme krásne "chodníkové" obrázky.
A navyše ako sadra tuhla, zistili sme, že kriedy sú stále teplejšie a teplejšie. Vysvetlenie? Tvrdnutie sadry je exotermická reakcia ;)

...v škôlke...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>