Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

CHEMICKÉ PROJEKTY

Šetríme prírodné suroviny

Hoci pojmy recyklácia, druhotná surovina, odpadová látka, separovanie a iné nie sú pre žiakov šiesteho ročníka celkom neznáme, predsa len bolo potrebné povenovať sa týmto témam dôkladnejšie. Urobili sme tak na hodinách chémie – téma „Šetríme prírodné suroviny“.
Powerpoint preznetácie: