Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

CHEMICKÉ PROJEKTY

Recyklátorko

Začali sme pracovať na realizácii súpravy zaujímavých separačných nádob v tvare vlakových vagónikov a lokomotívy.

Z čoho iného by sme mohli vláčik vyrobiť, až nie z recyklovateľného materiálu ?

Vyzbierali sme viac než 150 tetrapakov od mlieka a tieto nám výborne poslúžili ako tehličky pri stavbe vláčika.

Nebola to práca veru ľahká. Škatuľky sme najskôr zlepili spolu jednu presne vedľa druhej, aby vagóniky mali pekný tvar. 

Vznikli akési rámy z pozliepaných tetrapakov, ktoré sme obkašírovali bielym baliacim papierom namočeným v škrobe.

Keď papierová hmota vyschla, prišli na rad farby:

  • žltá pre vagónik určený na separovanie plastu
  • modrá pre vagónik na separáciu papiera
  • oranžová pre vagónik na separáciu tetrapakov
  • červená pre lokomotívu na separáciu akumulátorov
Kolieska pre vláčik sme vystrihli z kartónu z nepotrebných škatúľ.
Vnútro každého vagónika tvorí pevná plastová nádoba s vrchnákom.
 
Vláčik "RECYKLÁTORKO" sme umiestnili do priestorov školy na viditeľné miesto, aby slúžil všetkým žiakom. 
 
...aby aj malý prváčik vedel správne vytriediť odpad alebo pripomenul tým väčším ako sa to má... ;)