Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

Záložky ako darček

Záložky z našej modrotlače pripravené ako darček pri príležitosti projektového stretnutia ERASMUS+  pre našich partnerov v Anglicku.
Motív navrhla a naniesla na plátno Kristína Dovalová.
Modrotlač LUCIAr.t.