Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

VianočnÁ poštA a darčeky pre seniorov do domovov dôchodcov

 
List starkým:
 
Milí naši starkí,
Vianoce sú sviatkami pokoja, radosti a lásky. Každému z nás je na svete oveľa lepšie, ak cíti, že ho má niekto rád, že niekto na neho myslí, že niekto na neho nezabudol. Toto sa dá dokázať aj maličkým darčekom. Jeden taký darček máme pre Vás aj my. Sme deti zo ZŠ v Badíne a naučili sme sa tvoriť z modrotlače. Touto starou umeleckou technikou sme vyrobili vianočnú ozdôbku. Veríme, že trošičku poteší. Tvorili sme ju s láskou, mysliac na Vás a s túžbou darovať Vám niečo pekné a z čias, keď bolo všetko iné ako dnes. Okrem toho Vám posielame aj pohľadnicu s obrázkom modrotlače a vnútri s veršovanými Vianocami, básničkou, ktorú sme vymysleli, hoci nie sme básnici. Prijmite prosím tento náš pozdrav, darčeky, akoby to bol úsmev a kúsok našich srdiečok pre Vás. Prajeme vám krásne Vianoce, veľa zdravia, síl a vôkol seba ľudí, ktorí sa s láskou naozaj postarajú vo všetkom, čo potrebujete.
 
Pozdravujeme Vás, my, žiaci z chemického krúžku Kremík v Badíne s pani učiteľkou Luckou.

Dostali sme poďakovanie z DD a DSS Senium v Banskej Bystrici :)

 

"Dobrý deň,

touto cestou sa v mene našich obyvateľov chceme veľmi poďakovať za pozdravy, ktoré sme dostali od detí z chemického krúžku Kremík.

Všetkých nás to potešilo, bolo to veľmi milé.

V novom roku chceme všetkým popriať veľa lásky, porozumenia, úspechov a hlavne zdravia, nech sa vám darí.

Za DD a DSS Senium Banská Bystrica ešte raz ďakuje

riaditeľka Jana Dupáková"

Naša vianočná pošta a darčeky z modrotlače